Proszę zaktualizować przeglądarkę

Wykryliśmy, że używasz przeglądarki Internet Explorer - przestarzałej przeglądarki, która nie jest już w pełni obsługiwana na tej stronie. W 2020 r. Internet Archive usunie Internet Explorer z listy obsługiwanych przeglądarek, zgodnie z zaleceniami szefa działu bezpieczeństwa Microsoft , Chrisa Jacksona.

Używanie przestarzałej przeglądarki, takiej jak Internet Explorer, zwiększa ryzyko związane z bezpieczeństwem i ogranicza funkcjonalność. W rezultacie nowoczesne strony internetowe takie jak ta mogą nie działać tak jak powinny. Aby uzyskać pełny dostęp do tej strony, należy zaktualizować ją do alternatywnej, w pełni obsługiwanej przeglądarki.

Microsoft EdgeGoogle ChromeFirefox
Poszukiwanie produktów

Nie wiesz, pod jaką kategorią znajduje się twój produkt? Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, aby przejść bezpośrednio do strony produktu, którego potrzebujesz.

Wyróżniona zawartość
Szyby ochronne - zwiększanie odporności na uderzenia za pomocą odpowiednich uszczelniaczy silikonowych
Dowiedz się więcej

Momentive Performance Materials Inc. Zastrzeżenia prawne

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ("Wyłączenie odpowiedzialności") UDZIELONE PRZEZ I W IMIENIU MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILATES (collectively, "MPM") WITH RESPECT TO THE PURCHASE AND/LUB USE OF ANY PRODUCTS, SERVICES, MATERIALS AND/LUB RESOURCES SOLD BY MPM (collectively, the "Products").

PRODUKTY SĄ SPRZEDAWANE ZGODNIE ZE STANDARDOWYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY FIRMY MPM ("WARUNKI"), KTÓRE SĄ DOSTARCZANE W LUB WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ DYSTRYBUTORA LUB INNĄ UMOWĄ SPRZEDAŻY I SĄ DRUKOWANE NA ODWROCIE POTWIERDZEŃ ZAMÓWIEŃ I FAKTUR. TAKIE WARUNKI SPRZEDAŻY SĄ DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE.
MPM MOŻE PROWADZIĆ DALSZE INFORMACJE, ZALECENIA I/LUB PORADY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW (zwane łącznie "Treścią") NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZLOKALIZOWANEJ POD adresem www.gesilicones.com ("Strona") LUB NA INNYCH ŚRODKACH MARKETINGOWYCH (banery targowe, plakaty, reklamy drukowane, broszury itp.). Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W INNYCH POSTANOWIENIACH WARUNKÓW, MPM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, (i) ŻE JAKIEKOLWIEK WYNIKI OPISANE NA STRONIE LUB W TREŚCI BĘDĄ OSIĄGNIĘTE PRZEZ OKREŚLONEGO KLIENTA W WARUNKACH UŻYTKOWANIA, LUB (ii) SKUTECZNOŚCI I/LUB BEZPIECZEŃSTWA JAKIEGOKOLWIEK PROJEKTU, KTÓRY ZAWIERA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY I/LUB TREŚĆ. O ILE NIE PRZEWIDZIANO INACZEJ W COS LUB NIE JEST TO WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA MPM I KAŻDY Z JEJ PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI I/LUB AGENTÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU I/LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW OPISANYCH NA STRONIE.

Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie własnej decyzji co do przydatności jakichkolwiek Produktów i/lub Treści do własnego, konkretnego użytku. W związku z tym każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie i przeprowadzenie wszelkich testów i analiz niezbędnych do zapewnienia, że jakikolwiek przedmiot, w którym zastosowano Produkty, będzie bezpieczny i odpowiedni do użycia w warunkach końcowego zastosowania.

Żadne oświadczenie zawarte w treści dotyczące możliwego lub sugerowanego użycia dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji na mocy patentu lub innego prawa własności intelektualnej MPM obejmującego takie użycie lub projekt, ani jako zalecenie użycia takiego materiału, produktu, usługi lub projektu z naruszeniem jakiegokolwiek patentu lub innego prawa własności intelektualnej.

Żadne z postanowień treści lub niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie może być interpretowane jako modyfikujące lub zastępujące warunki Warunków umowy i/lub Warunków korzystania z witryny i usług ("Warunki umowy"). W związku z tym, jeśli wystąpi jakikolwiek konflikt lub niespójność między warunkami Zawartości lub niniejszego Zastrzeżenia a warunkami Warunków Użytkowania i/lub Warunków Korzystania z Witryny, warunki tych ostatnich będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do ich przedmiotu.